Krążki fibrowe są jednym z najczęściej używanych narzędzi ściernych w przemyśle. Swoją dużą popularność zawdzięczają przede wszystkim wysokiej wydajności pracy, długiej żywotności oraz łatwości obróbki. Fibry są szczególnie często wykorzystywane do obróbki spawów, usuwania zadziorów, obróbki zgrubnej stali, usuwania rdzy z metali czy też przy pracy z drzewem.

Budowa krążków oraz wpływ rodzaju ziarna ściernego na obrabiany materiał

Podłoże

Podłożem krążków fibrowych jest właśnie materiał zwany fibrą. Jest to skóra syntetyczna charakteryzująca się bardzo dużą odpornością na ścieranie oraz rozerwanie. Dzięki temu krążki ścierne na podłożu fibrowym cechują się bardzo dużą odpornością na rozdarcia, co ma nieodzowny wpływ na żywotność krążków (krążki nie niszczą się przed starciem ziarna ściernego co może mieć miejsce w przypadku papierów ściernych)

Rodzaj ziarna ściernego

Wszystkie ziarna ścierne w narzędziach marki Klingspor wytwarzane są syntetycznie. Dzięki temu mają one zawsze wysoką jakość oraz stabilne właściwości. Wyróżniamy różne rodzaje ziaren ściernych:

  • Elektrokorund (tlenek glinu)– podstawowe ziarno ścierne wykorzystywane w większości dostępnych krążków na rynku. Jest to twarde, ciągliwe ziarno o nieregularnej budowie w kształcie klina. Charakteryzujące się najszybszym zużyciem w sferze makro. Stosowane do obróbki m.in.: stali, metali nieżelaznych, drewna. Przykładem krążków fibrowych z takim ziarnem ściernym są krążki z serii CS 561

  • Elektrokorund cyrkonowy – twarde, bardzo ciągliwe ziarno o równomiernej budowie krystalicznej. Osadzane blokowo w kształcie klina charakteryzuje się mikrozużyciem co umożliwia osiągnąć efekt samoostrzenia się ziarna podczas obróbki ściernej. Zapewnia to krążkom z ziarnem cyrkonowym dużą żywotność oraz równomierność pracy. Stosowane do obróbki m.in.: stali nierdzewnej oraz stali. Przykładem krążków fibrowych z takim ziarnem ściernym są krążki z serii CS 565

  • Elektrokorund ceramiczny – twarde ziarno o największej ciągliwości z dostępnych na rynku. Jest to szpiczaste ziarno o bardzo ostrych krawędziach i mikrokrystalicznej budowie. Podobnie jak cyrkon charakteryzuje się mikrozużyciem co umożliwia osiągnąć efekt samoostrzenia się ziarna podczas obróbki. Wyroby z ziarnem ceramicznym charakteryzują się bardzo dużą agresywnością, szybkością szlifowania, jakością szlifu, długą żywotnością oraz równomierną pracą w całej żywotności narzędzia ściernego. Stosowane do profesjonalnej obróbki stali, stali nierdzewnej oraz superstopów. Przykładem krążków fibrowych z takim ziarnem ściernym są krążki z serii FS 964 ACT oraz FS 966 ACT

Granulacja ziarna ściernego

Grubość ziarna ściernego podaje się w skali FEPA, a oznaczeniem skali jest litera P przed wartością granulacji np.: P36, P80, P120. Im grubsze ziarno tym wartość oznaczenia jest niższa a narzędzie przystosowane jest do obróbki zgrubnej. Analogicznie im wartość oznaczenia jest większa to ziarno jest drobniejsze i przystosowane do obróbki wykańczającej.

Rodzaj nasypu ziarna ściernego

Firma Klingspor rozróżnia 3 rodzaje gęstości nasypu ziarna ściernego:

  • Otwarty – podłoże pokryte w 50% ziarnem ściernym – umożliwia dobre odprowadzenie urobku w przypadku materiałów o dużym wiórze

  • Półotwarty – podłoże pokryte w 75% ziarnem ściernym

  • Pełny – podłoże pokryte w 100% ziarnem ściernym – duża agresywność obrabianego przedmiotu dzięki większej ilości ziaren ściernych. Nasyp stosowany w narzędziach do obróbki metalu (małe wióro ubytkowe dzięki czemu narzędzie się nie zapycha).

W krążkach fibrowych stosowany jest nasyp pełny.

Spoiwa

Spoiwa w narzędziach ściernych mają za zadanie przytwierdzenie ziarna ściernego do podłoża powodując że wyrób staje się wytrzymały na siły powstałe podczas skrawania. Firma Klingspor stosuje spoiwo dwustopniowe: pokładowe oraz zalewowe. Materiałem spoiwa zawsze są żywice syntetyczne.

Dodatkowe warstwy aktywne

Warstwa aktywna w połączeniu ze środkami wspomagającymi szlifowanie nadaje narzędziu ściernemu właściwości, które z jednej strony pozytywnie oddziałują na proces szlifowania a z drugiej strony przedłużają trwałość wyrobu. Warstwy aktywne nakładane są na narzędzia podczas dodatkowych operacji. Rodzaje warstw aktywnych:

  • ACT – Advanced Coating Technology – Zaawansowana technologia powlekania ziarna ściernego gwarantująca wyraźnie wyższą przyczepność ziarna co ma nieodzowny wpływ na żywotność narzędzia. Dodatkowo warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zapychaniu się ziarna materiałem skrawanym.

  • Warstwa Multi – zastosowanie warstwy Multi pozwala na obniżenie temperatury szlifowania a dzięki temu na osiągnięcie efektu „zimnego szlifu”. Dodatkowo dzięki warstwie Multi zwiększa się okres trwałości wyrobu, jego wydajność oraz nie tworzą się zabarwienia nalotowe.

Wpływ rodzaju dysku wsporczego na obróbkę ścierną

Dysk wsporczy jest to tacza montowana na szlifierkę, do której przymocowuje się krążki fibrowe. Wybór odpowiedniego dysku wsporczego ma decydujący wpływ na czas obróbki oraz obraz szlifu. Generalnie dostępne są dwa rodzaje dysków wsporczych marki Klingspor:

Średnio twardy dysk wsporczy jest odpowiedni do uzyskiwania równomiernego obrazu szlifu i dopasowuje się elastycznie do kształtu szlifowanego przedmiotu. Doskonale nadaje się do szlifowania wykończeniowego, szlifowania konturów i zaokrąglania krawędzi. W przypadku szlifowania zgrubnego, wymagającego dużych ilości usuwanego materiału, używany jest twardy dysk wsporczy. Twarde dyski wsporcze nadają się dobrze zwłaszcza do gratowania i załamywania krawędzi. Ponadto dyski żebrowane pozwalają na osiągnięcie efektu samoostrzenia się ziaren ściernych w krążkach fibrowych z ziarnem cyrkonowym oraz ceramicznym.

Cała powyższa analiza przeprowadzona jest na przykładzie krążków fibrowych marki Klingspor której jesteśmy przedstawicielem.